Μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Νέα δεδομένα ισχύουν πλέον για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας. Η μισθοδοσία τους ενσωματώθηκε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και ο μισθός θα καταβάλλεται κάθε 10 του μήνα, εκτός αν συμπίπτει με Σαββατοκύριακο, οπότε η καταβολή θα πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή.

Spread the love