Ψάχνουν για νέο πρόεδρο στη Super League

Την εφαρμογή του Άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999 που προβλέπει μεταξύ άλλων κωλύματα συμμετοχής των μελών διοικητικών συμβουλίων Ομοσπονδιών, Επαγγελματικών Συνδέσμων, Αθλητικών Σωματείων και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών σε περίπτωση ύπαρξης τελεσίδικων παραπεμπτικών βουλευμάτων ζητεί ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής, δημοσιοποιώντας παράλληλα το υπ΄ αριθμόν 1234/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με τα ονόματα ογδόντα τεσσάρων παραγόντων που παραπέμπονται.
Μεταξύ αυτών και το όνομα του σημερινού προέδρου της Super League, Γιώργου Μποροβήλου.
Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου αναφέρει: «Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής διαβίβασε σήμερα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την Super League και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το υπ΄ αριθμόν 1234/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ζητώντας από τα Διοικητικά τους Συμβούλια να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή του Άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999, όπου αυτή, βάσει της νομοθεσίας, προβλέπεται.
Το Άρθρο 3 του Νόμου 2725/1999 προβλέπει μεταξύ άλλων κωλύματα συμμετοχής των μελών διοικητικών συμβουλίων Ομοσπονδιών, Επαγγελματικών Συνδέσμων, Αθλητικών Σωματείων και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών σε περίπτωση ύπαρξης τελεσίδικων παραπεμπτικών βουλευμάτων, καθώς και τις κατά νόμο συνέπειες, τόσο αυτές που επέρχονται αυτοδίκαια, όσο και τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούνται να προβούν τα Διοικητικά Συμβούλια ή οι Εκτελεστικές Επιτροπές των ως άνω συλλογικών οργάνων».

Spread the love