Παιδικό Πρωτάθλημα: Το πλήρες πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον το παιδικό πρωτάθλημα του δήμου στα γήπεδα του Ηρακλείου…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Τα παιχνίδια του Σαββάτου (2/4/2016)

ΗΛΙΚΙΕΣ 2000 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΑΛΜΥΡΟΥ (11Χ11)
 ΠΑΟ- ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 10.00
 ΑΣΙΤΕΣ -ΟΦΗ 11.15
 ΠΑΟΚ -ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 12.30
 ΡΕΠΟ:ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΕΡΓΟΤΕΛΗ ( 11Χ11)
ΠΟΑ -ΟΦΗ 9.00
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10.00
ΛΙΝΤΟ -ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 11.00
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 12.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΠΟΑ ( 11Χ11)
ΑΕΚ- ΛΙΝΤΟ 9.00
ΜΙΝΩΙΚΗ- ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ 10.00
ΟΦΗ -ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 11.00
ΠΟΑ- ΜΟΙΡΕΣ 12.00
ΡΕΠΟ : ΠΑΟ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ (11Χ11)
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ- ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 9.00
ΠΟΑ -ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ 10.00
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 11.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΛΙΝΤΟ 12.00
ΡΕΠΟ: ΟΦΑ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ( 11Χ11)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ- ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 10.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΟΑ 11.00
ΛΙΝΤΟ -ΟΦΗ 12.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ( 11Χ11)
ΛΙΝΤΟ -ΠΟΑ 9.00
ΑΕΚ -ΑΟΤ 10.00
ΠΑΟ- ΟΦΗ 11.00
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 12.00
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ

Τα παιχνίδια της Κυριακής (3/4/2016)

ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (11Χ11)
ΠΟΑ -ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 9.00
ΑΜΝΙΣΟΣ/ ΡΩΜΑΝ. -ΛΙΝΤΟ 10.00
ΟΦΗ- ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 11.00
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ- ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 12.00
ΡΕΠΟ:ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 ∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΛΙΝΤΟ ( 8Χ8)
ΑΕΚ- ∆ΟΞΑ 10.00
ΜΙΝΩΙΚΗ -ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ 11.00
ΟΦΑ -ΑΟΚ 12.00
ΠΑΟ- ΓΙΟΥΧΤΑΣ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΛΙΝΤΟ ( 8Χ8)
ΠΑΟ ∆ΕΙΛΙΝΑ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10.00
ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ -ΟΦΗ /ΧΕΡΣΟΝΗΣ 11.00
ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 12.00
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ -ΜΟΙΡΕΣ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΠΟΑ (9Χ9)

ΟΦΗ -ΠΑΟ 10.00
ΠΟΑ -ΛΙΝΤΟ 11.00
ΡΕΠΟ:ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΠΟΑ ( 9Χ9)
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ- ΜΙΝΩΙΚΗ 9.00
ΛΙΝΤΟ -ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ 10.00
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ -ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 11.00
ΑΟΤ- ΠΟΑ 12.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΟ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΛΙΝΤΟ (8Χ8)
ΟΦΗ -ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 9.00
ΓΙΟΥΧΤΑΣ -ΑΣΙΤΕΣ 10.00
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ -ΑΕΚ 11:00
ΜΟΙΡΕΣ- ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 12:00
ΑΟΚ -ΛΙΝΤΟ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 ∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : SPORPOINT (8Χ8)
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 9.00
∆ΩΡΙΕΑΣ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 11.00
ΠΟΑ -ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 10.00
ΟΦΑ -ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 12.00
ΟΦΗ/ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ- ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : SPORPOINT (8Χ8)
ΚΕΡΑΥΝΟΣ -ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 9.00
ΜΙΝΩΙΚΗ -ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 10.00
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ 11.00
∆ΟΞΑ –ΑΜΝΙΣΟΣ/ ΡΩΜΑΝ 12.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -ΛΙΝΤΟ 10.00
ΜΟΙΡΕΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11.00
ΟΦΗ -ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 12.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. (8Χ8)
ΛΙΝΤΟ- ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 9.00
ΠΑΟ- ΠΟΑ 10.00
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ -ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 11.00
ΟΦΗ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 12.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΑΟΤ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. (8Χ8)

ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ -ΟΦΗ 9.00
ΛΙΝΤΟ- ΠΑΟ 10.00
ΜΙΝΩΙΚΗ- ΑΣΙΤΕΣ 11.00
ΠΟΑ- ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣ. 12.00
ΡΕΠΟ:ΠΑΟ ∆ΕΙΛΙΝΑ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 ∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΚΑΛΤΣΕΤΟ (8Χ8)
ΑΜΝΙΣΟΣ /ΡΩΜΑΝΟΣ- ΜΙΝΩΙΚΗ 10.00
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ- ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ 11.00
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ- ΓΙΟΥΧΤΑΣ 12.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΟΑ 13.00
ΡΕΠΟ:∆ΟΞΑ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΚΑΛΤΣΕΤΟ (8Χ8)
ΟΦΗ -ΠΟΑ 10.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 11.00
ΑΕΚ -ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 12.00
ΛΙΝΤΟ- ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 13.00

ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕ∆Ο : ΚΑΝΤΙΑ (7Χ7)
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ -ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 10.00
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ -ΛΙΝΤΟ 11.00
ΠΑΟ- ∆ΩΡΙΕΑΣ 12.00
ΡΕΠΟ:ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Spread the love