ΟΦΗ: Δεν υπάρχει Τσάλος στη διοίκηση λέει η διοικούσα…

Μετά από ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΑΕ ΟΦΗ την Τρίτη 23/1, ο Φώτης Τσάλος δεν έχει καμία θέση στην προεδρία του ΟΦΗ, καθώς και καμία σχέση με την διοίκηση της, παρά μόνο «την ακατάσχετη και κακόγουστη εμμονή του, να ανεβάζει στο Facebook φωτογραφίες που συνδέονται με τον ΟΦΗ και να νοσταλγεί την επιστροφή του στα διοικητικά της ομάδας μας», όπως αναφέρει. Προσωρινά τα μέλη της επιτροπής έχουν αναλάβει τις διοικητικές υποχρεώσεις της ομάδας , ξεκαθαρίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος δεν θα λαμβάνει καμία συμμετοχή σε αυτές.

ofi-tsalos-papadopoulos-nees-metagrafes-pastarella-1

 

Αναλυτικά: «Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, θα ήθελε να ενημερώσει τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας μας, ότι η μοναδική σχέση που έχει σήμερα ο κ. Φώτης Τσάλος με την ομάδα μας, είναι η ακατάσχετη και κακόγουστη εμμονή του, να ανεβάζει στο Facebook φωτογραφίες που συνδέονται με τον ΟΦΗ και να νοσταλγεί την επιστροφή του στα διοικητικά της ομάδας μας.

Πρόκειται για μια εμμονή που έχει πλέον καταντήσει γραφική και παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει απέναντι του, για να το σταματήσει, αυτό δεν έχει γίνει.

Ισως θα έπρεπε νωρίτερα, να έχουμε προβεί σε αυτή τη διευκρίνιση, για να μην μπερδεύεται ο φίλαθλος κόσμος του ΟΦΗ, αλλά περιμέναμε ότι κάποια στιγμή ο κ. Τσάλος, θα αντιλαμβάνονταν αυτό που του είχαμε επισημάνει.

Δυστυχώς για τους δικούς του λόγους, δεν το καταλαβαίνει.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 θα ήθελε να διαχωρίσει για μια ακόμη φορά τη θέση της, απέναντι στον κ. Τσάλο, στις ενέργειες και τις πρακτικές του.

Αλλωστε αυτός είναι και ο βασικός λόγος της ανάληψης της προσωρινής διοίκησης από εμάς, όπως είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή.

Η επιστροφή της ηρεμίας και της σοβαρότητας στην ομάδα μας, η συσπείρωση που είχε χαθεί, για να μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει την πορεία της.

Και από ότι φαίνεται, κάτι καλό έχει γίνει στο λίγο, αυτό, μεταβατικό διάστημα, μέχρι η ομάδα μας, να αποκτήσει μια ισχυρή διοίκηση.

Ο κ. Τσάλος θα κριθεί από τους μετόχους της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ως μέτοχος και ο ίδιος, της ΠΑΕ.

ofi-tsalos-papadopoulos-nees-metagrafes-pastarella-2

Εκείνοι θα κρίνουν, τα πεπραγμένα του και τον τρόπο διοίκησης του, αν και αυτό έχει ήδη γίνει, για να αναλάβει μια διοίκηση Πρωτοδικείου και να οδηγήσει τις εξελίξεις.

Εμείς σαν Διοικούσα Επιτροπή , 7 φίλοι της ομάδας, που από την αγάπη μας για τον ΟΦΗ και μόνο βγήκαμε μπροστά, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον κ. Τσάλο, ούτε και ο ίδιος συμμετέχει σε καμία από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε, αυτήν την εποχή (οικονομικά, διοικητικά,μεταγραφικά κ.λ.π.)

Στην Γενική Συνέλευση, στις 12 Φεβρουαρίου, θα ενημερώσουμε τους μετόχους της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 για όλες τις ενέργειες μας, με την ευχή, ότι θα έχουμε επιτύχει στο έργο μας, ώστε η ομάδα να οδηγηθεί σε μια νέα διοίκηση, που θα της παρέχει ασφάλεια για να συνεχίσει.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925».

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή ενημέρωσε ότι αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 795.000 ευρώ και κάλεσε τους μετόχους και τους ενδιαφερόμενους να ανταποκριθούν.

Αναλυτικά: «Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925”.

Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της “Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925” στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ., 139787860000 ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της, στις 15-01-2018 αποφάσισε, ΟΜΟΦΩΝΑ, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εφτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (795.000€) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων και οποιασδήποτε οφειλής προς μετόχους, εφόσοναυτοί το επιθυμούν, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων (26.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30 €) και των οποίων η αξία κτήσης ορίζεται στα τριάντα τρία ευρώ (33 €).

Η διάθεση των μετοχών θα γίνει με ιδιωτική εγγραφή αποκλειστικά με καταβολή μετρητών, (με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του αρ. 13α΄του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν 2725/99 και του καταστατικού «περί μερικής κάλυψης του μετ. κεφαλαίου).

Για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν και τα κάτωθι:

1.Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για μια (1) νέα μετοχή από αυτές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. Η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ ορίζεται στην τιμή των τριάντα τριών ευρώ (33) ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή και θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο, Α.Σ. ΟΦΗ, το οποίο και θα λάβει δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (2.650) μετοχές . Η αξία των μετοχών που εκδίδονται θα καταβληθούν από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη κεφαλαίου της αύξησης μετόχους κατά το λόγο του αριθμού των αποκτώμενων από καθένα από αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξία των μετοχών αυτών. Ήτοι η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ θα είναι τριάντα τρία (33) ευρώ.

2.Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους και η δε προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έχει διάρκεια δύο μηνών (2) από την επομένη της σύγκλησης της Γ.Σ ήτοι μέχρι 16-3-2018 . Επίσης, οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους, το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 5761083401825 (Όψεως Εταιριών) – ΙΒΑΝ: GR0501727610005761083401825, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

3.Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας (16-3-2018) και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους 4 μήνες από την επομένη της ΓΣ ήτοι μέχρι την 16-05-2018.

4.Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Ηράκλειο, 15 Ιανουαρίου 2018

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ».

Spread the love