Καλό ταξίδι δάσκαλε, φίλε Νικόλα

Καλό ταξίδι δάσκαλε, φίλε Νικόλα
Τιμή μου που υπήρξα παίχτης σου για μια 5ετία και φίλος σου για πενήντα χρόνια!
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ…
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια σου

Spread the love