ΕΠΣΧ: Προκήρυξη διαγωνισμού δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων

Προκηρύσσει την εκχώρηση των δικαιωμάτων μετάδοσης (απευθείας ή σε μαγνητοσκόπηση) των αγώνων διοργάνωσης ΕΠΣΧ, καθώς και των εντός έδρας αγώνων των ομάδων υποδομών της Ένωσής μας με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Η εκχώρηση αφορά το σύνολο των αγώνων της αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017 (Πρωτάθλημα – Κύπελλο – εντός έδρας Μικτής Ομάδας ΕΠΣΧ) και των τρόπων μετάδοσής τους (τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, on line, κ.τ.λ.), οι οποίοι (αγώνες) θα διεξαχθούν από το Σαββάτο 29.10.2016 και έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν έως την Δευτέρα 31.10.2016 στο Γραφείο της Ένωσης στον Πολύγυρο Χαλκιδικής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Έγγραφη Οικονομική Προσφορά, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.

– Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, ισχύον Καταστατικό..

– Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου.

– Έναρξη δραστηριότητας.

– Εγγυητική Επιστολή ποσού 300 Ευρώ για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η οποία μετά το διαγωνισμό θα αντικατασταθεί με ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΜΕΜΠΑΛΑ

 

Spread the love