ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16ο)

Τα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πρώτουςπροπονητές σε όλα τα τμήματά τους, όπου τούτο είναι υποχρεωτικό, κατόχους διπλωμάτων,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 του Κανο νισμού προπονητών ποδοσφαίρου.

Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες
.
Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ, η
οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.
Σε περίπτωση που σωματείο, δεν τηρήσει την διάταξη του άρθρου για την υποχρεωτική
πρόσληψη προπονητή, θα του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100€ ανά αγώνα

Spread the love